„Pszczoła środkowoeuropejska naszym dziedzictwem narodowym”

konferencja w Płaskiej

20 marca 2017 roku w Płaskiej odbyło się, zorganizowane przez Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, spotkanie osób zainteresowanych ochroną populacji rodzimych pszczół środkowoeuropejskich pod hasłem „Pszczoła środkowoeuropejska naszym dziedzictwem narodowym” Z ramienia Instytutu udział wzięły dr hab. Małgorzata Bieńkowska i dr Beata Panasiuk.
W spotkaniu uczestniczyli pszczelarze realizujący program ochrony, Tadeusz Kwiatkowski – główny specjalista Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie – Kierownik Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół, wójt Gminy Płaska, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz przedstawiciele Staży Granicznej w Płaskiej. Wykład na temat:„Obecny stan hodowli pszczół rodzimych w kontekście działań europejskich” wygłosiła dr hab. Małgorzata Bieńkowska.
Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja na tematy nurtujące pszczelarzy i instytucje zainteresowane kontynuowaniem programu ochrony, między innymi:
– pomysły na popularyzację tematu znaczenia i ochrony pszczół rodzimych
– działania nadleśnictwa Augustów
– sposoby poprawy warunków bytowania pszczół ( poprawa bazy pożytkowej)
– sposoby pozyskiwania przychylności dla pszczół rodzimych i inne

Komentowanie zamknięte.