Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej pasieki na bieżący sezon pasieczny.

Krainka linii Wanda

Charakteryzuje się wysoką wydajnością miodu w ciągu całego sezonu. Tworzy rodziny silne, odznaczające się bardzo dobrym rozwojem wiosennym. Zimuje bardzo dobrze.
Przy intensywnych pożytkach przejawia tendencję do ograniczania matek w czerwieniu. Łagodna o małej ruchliwości, w czasie przeglądów dobrze trzyma się plastra. Rzadko wchodzi w nastrój rojowy. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, skuteczne są proste zabiegi przeciwrójkowe.
Daje doskonałe wyniki produkcyjne i bardzo dobrą zimotrwałość w krzyżówkach międzyrasowych, gdzie stroną ojcowską jest pszczoła środkowoeuropejska.

 

Matka pszczela Krainka linii Nieska
Bardzo łagodna, dobrze trzyma się plastrów. Bardzo dobrze zimuje i odznacza się doskonałą dynamiką rozwoju. Wykazuje skłonność do ograniczania matek w czerwieniu przy pożytkach wczesnych i przejawia tendencję do cichej wymiany matek. Ostrożnie podejmują czerwienie na wiosnę , w dostosowaniu do warunków pogodowych. Wyjątkowo miodna!

Kaukaska linii Woźnica
Łagodna, dobrze trzyma się plastrów, silnie kituje gniazdo, miód sklepi na mokro, bardzo miodna, do wykorzystania na pożytki zarówno słabe jak i intensywne. Dobrze wykorzystuje pożytek ze spadzi i wrzosu. Doskonała do krzyżówek z pszczołą kraińską. Tworzy rodziny niezbyt duże. Rodziny czystorasowe silnie ograniczają matkę w czerwieniu i często nie osiągają odpowiedniej siły do produkcji miodu towarowego. Nie wymaga zbyt częstych przeglądów, polecana dla pszczelarzy początkujących.

Polecamy także cieszące się ostatnio dużym zainteresowaniem pszczoły krajowe, które swoją zwiększoną skłonność do agresji ( w określonych warunkach i sytuacjach) rekompensują bardzo dobrym przystosowaniem się do kapryśnej w ostatnich latach pogody i trudnej zimowli.

Rój Środkowoeuropejska linii Augustowska (M A)
Linia objęta programem ochrony zasobów genetycznych pszczół. Naturalnie wyselekcjonowana. Doskonale przystosowana do trudnych warunków przyrodniczych (bardzo ubogie pożytki, długie i ostre zimy, niskie temperatury nocą w okresie wiosenno- letnim). Na zimę tworzy rodziny stosunkowo małe, zużywa mało pokarmu, dobrze zimuje. W momencie przepływu nektaru rozwija się wybuchowo. Przy dobrych pożytkach łatwo osiąga dużą siłę i na ciasne gniazdo reaguje trudnym do opanowania nastrojem rojowym. Odporna na choroby, nie rabuje, nie reaguje zwiększoną złośliwością na brak pożytku. Przy przeglądach spływa w dół plastra, tworząc spadające grona. Miodnością nie ustępuje innym rasom. Polecana na pożytki średniowczesne (rzepak) i wszystkie pozostałe, oraz na tereny ubogie pożytkowo, stanowi cenny materiał hodowlany czysty genetycznie, doskonały do krzyżowania międzyrasowego.

Wszystkie matki pochodzą po materiale o sprawdzonej wartości hodowlanej i użytkowej, wpisanym do ksiąg hodowlanych. Zamówienia będziemy realizować według kolejności zgłoszeń.